Thiên Y Vô Phùng

Spy Hunter 2019

Nội dung

Phim Trung Quốc: Thiên Y Vô Phùng 2019 (Spy Hunter) thuộc thể loại chiến tranh mùa xuân năm 1931, đảng cộng sản trung ương ở Thượng Hải, Đại Bộ Quảng Đông, Cáp Nhĩ Tân và nhiều đô thị khác xây dựng các trạm liên lạc đỏ. Đặc công đỏ “Yên Hàng” và “Thanh Sứ” tính toán ở Tây Âu xây dựng một tuyến đường giao thông ngầm mới, xây dựng kho bí ẩn, vận chuyển bảo vệ vật tư quan trọng của đảng cộng sản trung ương song song hộ tống lãnh đạo đảng cộng sản thuận tiện đến được nơi cần đến. Thiên Y Vô Phùng Song, trạm giao thông đỏ ở Paris tự dưng bị kẻ phản bội bán đứng, toàn bộ thành viên của tổ đều bị tráo đổi, “Yên Hàng” Quý Uyển không may bị hại, anh trai cùng cha khác mẹ của Quý Uyển là Tư Lịch Bình dày công sắp đặt đại kế báo oán trong một tháng, dẫn người anh khác là Quý Dực nhập cuộc, nhân cơ hội tìm kiếm hung phạm sát hại em gái mình Quý Uyển.

Keys